Prezentujemy Toolkit z dobrymi praktykami powstały w ramach Get Engaged!

Od początku 2016 roku Polska Rada Organizacji Młodzieżowych wraz z partnerami z Europy- European Students’ Network ESN oraz Narodową Radą Młodzieży na Węgrzech NIT, staramy się wypracować najlepsze rozwiązania dla organizacji młodzieżowych zrzeszających inne organizacje (tzw. federacji czy organizacji parasolowych). Rezultatem jest tzw. Toolkit z dobrymi praktykami i efektywnymi rozwiązaniami, który publikujemy i z dumą prezentujemy!

Tookit:

GDE Error: Unable to load requested profile.

W ramach projektu przedstawiciele ponad 20 jednostek w całej Europie spotkali się w Budapeszcie na treningu mającym na celu zdefiniowanie celów oraz wybranie najlepszych możliwych metod implementacji wypracowanych rozwiązań. Dzięki spotkaniu mogliśmy wspólnie wypracować najlepsze kierunki dalszego rozwoju czerpiąc wiedze z doświadczeń każdej z organizacji co okazało się bardzo cennym doświadczeniem.

Dzięki pracom podczas treningu jak również podczas całego projektu programu Erasmus+, stworzyliśmy Toolkit w postaci książki, zbierającej najważniejsze informacje o wypracowanych i wdrożonych przez nas rozwiązaniach. Zawiera ona metody jakimi posłużyliśmy się w obrębie swoich organizacji do polepszenia współpracy pomiędzy organizacją zrzeszającą (PROM) a organizacjami członkowskimi.

Mieliście już okazję zapoznać się z nowo powstałym „Przewodnikiem po organizacji”, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Jako Polska Rada Organizacji Młodzieżowych przeprowadziliśmy również Annual Meeting dla naszych organizacji, w celu poprawy przepływu informacji oraz lepszemu poznaniu się przedstawicieli danych organizacji między sobą. Mamy nadzieje, że poczynione działania wpłyną na lepszą współpracę pomiędzy organizacji, co da nam większą siłę do dalszego działania.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z Toolkit. Miłego czytania!

 

Kasia Siemasz
10 kwietnia 2017
Zobacz więcej artykułów