PROM w grupach i sieciach eksperckich Europejskiego Forum Młodzieży

Od kwietnia 2017 roku PROM jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Forum  Młodzieży (YFJ). Nasze zaangażowanie w prace platformy, która jest najsilniejszym głosem młodzieży w Europie zrzeszającym ponad 100 organizacji młodzieżowych i krajowych rad młodzieży, wyraża się między innymi w aktywnej pracy w grupach i sieciach eksperckich. Pięć osób pochodzących z organizacji członkowskich PROM, zostało powołanych do tychże sieci na kolejne dwa lata.

European_Youth_Forum.svg

PROM w grupach i sieciach eksperckich YFJ reprezentować będą:

  • Paolo Tinti w grupie eksperckiej ds. przyszłości pracy (Future of Work Expert Group),
  • Piotr Warzyszyński w grupie eksperckiej ds. polityki młodzieżowej (Expert Group on Youth Policy),
  • Kasia Siemasz w grupie eksperckiej ds. członkostwa, różnorodności i inkluzji (Expert Group on Membership, Diversity and Inclusion),
  • oraz Margarit Harutyunyan w sieci ds. migracji i praw człowieka (Migration and Human Rights Network).

 

Kasia Siemasz
21 maja 2017
Zobacz więcej artykułów