Razem zmienimy młodzieżowe rady – czyli “Start5b”!

logo PROM

Jesteś liderem? Pracujesz w młodzieżowej radzie?
Jeśli chcesz przyczynić się do zmian, które stworzą warunki do lepszej i bardziej jakościowej pracy młodzieżowych rad w Polsce – szukamy właśnie Ciebie!

.

Poszukujemy osób, które w toku projektu we współpracy z Zespołem Parlamentarnym ds. Młodzieżowych Rad Przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego opracują zmiany w Art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, warunkującym i regulującym pracę młodzieżowych rad w Polsce – tym samym wpływając na poszerzenie ich kompetencji oraz poprawienie jakości ich pracy.

.

Pierwszą fazą realizacji projektu jest nabór uczestników do ścisłej grupy roboczej, której zadaniem będzie koordynacja konsultacji w regionach oraz praca nad przygotowaniem projektu zmian ustawowych podczas spotkań krajowych.

.

Przewidujemy dwie kategorie uczestników:

  • Liderzy regionalni – razem 8 osób – doświadczeni liderzy młodzieżowi – wiek do 35 lat – których zadaniem, oprócz uczestnictwa w dwóch spotkaniach krajowych i prowadzonej z decydentami dyskusji na temat finalnego kształtu zmian w ustawie, będzie przygotowanie regionalnego spotkania (1 spotkanie na 2 województwa), utrzymywanie kontaktu z koordynatorem projektu oraz nadzorowanie kontaktu z młodzieżowymi radami w regionie – np. byli młodzieżowi radni, opiekunowie młodzieżowych rad, członkowie organizacji pozarządowych…
  • Młodzieżowi radni – razem 16 osób – radni młodzieżowych rad gmin i miast, których zadaniem będzie uczestnictwo w spotkaniach krajowych oraz w przygotowaniu finalnej wersji zmian w ustawie, a także pomoc liderowi regionalnemu w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania regionalnego.

Zgłoszenie jest deklaracją uczestnictwa w całym projekcie, a w szczególności krajowym spotkaniu projektowym, które odbędzie się w dniach 14-15.10.2017.

Wszelkich informacji na temat projektu i procesu udziela Mateusz Czerniga: mateusz.czerniga@prom.info.pl

.

Formularz zgłoszeniowy dla liderów regionalnych:
https://goo.gl/BE4fQE


Formularz zgłoszeniowy dla młodzieżowych radnych:
https://goo.gl/GtpoaH

Mateusz Czerniga
6 września 2017
Zobacz więcej artykułów