Szukamy moderatorów i moderatorek seminarium polsko-niemiecko-izraelskiego

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłasza nabór na moderatorów i moderatorki, którzy poprowadzą warsztaty podczas polsko-niemiecko-izraelskiego seminarium zorganizowanego z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. 

Seminarium odbędzie się w dniach 10.-13 maja 2018 roku w Warszawie. Głównym tematem seminarium to rola młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kształtowaniu naszego społeczeństwa, a także tematy związane z polityką pamięci, ruchem oporu oraz wyrażaniem sprzeciwu wobec ksenofobii czy rasizmu.

Organizatorami seminarium są Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Niemiecka Federalna Rada Młodzieży (DBJR) oraz Rada Ruchów Młodzieżowych w Izraelu (CYMI).

Poszukiwane są osoby posiadające wiedzę dotyczącą tematyki Zagłady i stosunków polsko-niemiecko-żydowskich, z doświadczeniem w pracy z młodzieżą, moderacji spotkań oraz posługujące się płynnie językiem angielskim.

IMG_20171104_100253_123

Idea seminarium

W roku 2018 przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Inicjatorami wybuchu były młode osoby, w dużej części wywodzące się z ruchów młodzieżowych. To młodzież, bardzo zawzięta, zdecydowała o podjęciu walki z nazistami i przeciwstawieniu się Niemcom.

Ta ważna rocznica powinna być nie tylko czasem pamięci, ale i stawiania sobie pytań o to, czego może nauczyć nas historia. Pytania, które chcemy sobie zadać, dotyczą nie tylko koncepcji sprzeciwu i oporu, ale także wizji społeczeństwa i roli młodzieży.

Symbolicznym momentem spotkania będzie oficjalne upamiętnienie obchodów 75. rocznicy powstania przed pomnikem Powstańców, a także odczytanie wspólnej deklaracji przygotowanej przez trzy rady młodzieżowe.

Pracę uczestniczącej młodzieży będzie wspierał zespół moderatorów i moderatorek z Niemiec, Izraela oraz Polski (cztery zespoły, po trzy osoby z każdego kraju).

Zadania moderatorów i moderatorek

  • Moderatorzy i moderatorki będą mieli istotny wpływ na przygotowanie merytoryczne seminarium majowego (we współpracy z organizatorami). Wezmą oni udział w planowaniu programu seminarium podczas szkolenia przygotowawczego w dniach 15 – 18 marca 2018 w Warszawie.
  • Podczas seminarium zadaniem moderatorów i moderatorek będzie przygotowanie metodyczne pracy grup, prowadzenie dyskusji w grupach oraz zbieranie wniosków z prac uczestników.

Co możesz zyskać jako moderator i moderatorka?

  • Udział w niezwykle ważnym dla budowania wspólnego rozumienia historii i porozumienia młodzieży projekcie. Wkład moderatorów i moderatorek będzie istotnym czynnikiem decydującym o przebiegu seminarium.
  • Nawiązanie ciekawych kontaktów międzynarodowych oraz poznanie specyfiki pracy krajowych rad młodzieży.
  • Po zakończeniu projektu moderatorzy i moderatorki otrzymają zaświadczenia i referencje.

Uwaga! Moderatorzy/moderatorki są zobligowani do wzięcia udziału w seminarium przygotowawczym w Warszawie w dniach 15 – 18 marca 2018.

Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia i transportu podczas spotkań przygotowawczych i seminarium, umowy wolontariackie oraz wsparcie merytoryczne.

 

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń upłynął 18 lutego 2018. Wkrótce otworzymy rekrutację uczestników i uczestniczek. W razie pytań prosimy o kontakt z Kasią Siemasz pod adresem kasia.siemasz@prom.info.pl

Kasia Siemasz
24 stycznia 2018
Zobacz więcej artykułów