Wojewódzki pełnomocnik młodzieżowy – z doświadczeń sieci “ATOMY”

Pełnomocnik na start!

Dotychczasowe doświadczenia Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY potwierdzają, że to właśnie w młodych drzemie niesamowity potencjał, z którego decydenci powinni korzystać. Młodzi są pełni zapału, ale musimy wzmagać w nich potencjał i potęgować pozytywną energię. W tym może pomóc osoba pełnomocnika.

Młodzież nas potrzebuje!

Młodzież to specyficzna grupa, z którą na pewno może nam się na co dzień wspaniale pracować, ale potrzebują oni odpowiednich narzędzi. Młodzi nie chcą czytać ustaw, chcą wyjść poza ramy, które nakreślili dorośli. My powinniśmy im to umożliwić!

Osoby kierujące daną organizacją, czy grupą nieformalną mają mnóstwo obowiązków. Jeśli chodzi o organizacje młodzieżowe to często są to ludzie młodzi, którzy potrzebują „przewodnika” po danej instytucji. W latach 2012 i 2013 r. potrzeba powołania „opiekuna” działań na rzecz młodzieży w województwie była podkreślana przez samą młodzież podczas różnych spotkań konsultacyjnych zainicjowanych przez Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY.

Osobą odpowiedzialną za tworzenie warunków do współpracy i wzmacnianie dialogu pomiędzy młodymi a Samorządem Województwa powinien być Pełnomocnik ds. młodzieży.

Nasze województwo może być liderem!

Na przykład w województwie świętokrzyskim już od marca 2014 funkcjonuje Rzecznik ds. młodzieży. Jego zadaniem jest opracować obowiązki i zadania przyszłego Pełnomocnika ds. młodzieży. Jest to proces tożsamy z tym, mającym miejsce w naszym województwie, gdzie Rzecznik ds. młodzieży funkcjonuje od lutego 2014 roku. Tym samym jest to szansa dla Warmii i Mazur by stać się liderem w działaniach na rzecz młodzieży w Polsce.

Czym powinien zajmować się pełnomocnik?

Poniższe obowiązki zostały wypracowane przez grupę roboczą funkcjonującą
w projekcie „Potencjał młodych” w okresie styczeń-marzec 2014 r., a następnie skonsultowane zostały z młodzieżą podczas spotkań w kwietniu 2014 r.

ŁĄCZNIK – pełnomocnik powinien być mostem, który będzie łączył samorząd województwa a młodzież, instytucje pracujące z młodymi. To on ma być liną łączącą administrację, instytucję, organizacje młodzieżowe.

REPREZENTANT – reprezentacja interesów organizacji młodzieżowych, grup nieformalnych, rad młodzieżowych i środowisk młodzieżowych oraz osób i podmiotów pracujących z młodzieżą wobec administracji i instytucji publicznych w regionie, kraju i Europie.

WSPARCIE – jego zadaniem powinno byćułatwianie kontaktów środowiskom młodzieżowym z instytucjami. Promowanie, dostosowywanie i organizowanie konsultacji z organizacjami młodzieżowymi w sprawach dla niej ważnych lub współpraca podczas już organizowanych konsultacji. Wspieranie środowisk młodzieżowych w pozyskiwaniu funduszy na działania, posiadanie wiedzy i informowanie nt. programów grantowych, konkursów.

„PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY” – promowanie potencjału młodych, zbieranie i upowszechnianie dobrych praktyk w tym obszarze, kreowanie marki „młodzież”.

BANKIER–jeśli zaistnieje taka możliwość to prowadzenie i obsługa regionalnego funduszu inicjatyw młodzieżowych (umożliwiającego realizację przez młodzieżowe grupy nieformalne oraz organizacje małych projektów-inicjatyw młodzieżowych) w ramach zadań pożytku publicznego.

Zapraszamy na stronę Rzecznika Młodzieży Warmii i Mazur – http://www.mlodziezowy.info/

O realizowanych działaniach informujemy na profilu ATOMY w Sieci – https://www.facebook.com/atomywsieci?fref=ts

 

Ewelina Dżugan, ZHP CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA

 

Magdalena Macinska
7 sierpnia 2014
Zobacz więcej artykułów