[ZAPROSZENIE] Akademia Polityczna Fundacji Konrada Adenauera

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w tegorocznej Akademii Politycznej Fundacji Konrada Adenauera. Jako PROM zostaliśmy zaproszeni do wytypowania kandydatów i kandydatek do udziału w tegorocznej Akademii Politycznej, której uczestnikami będą przedstawiciele i przedstawicielki PROM oraz Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Forum Młodych Ludowców, Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Forum Młodych PiS, Forum Młodych Nowoczesnych oraz Młodej Prawicy. Akademia jest programem szkoleń i warsztatów dla członków młodzieżowych organizacji politycznych – jej szczegółowy opis można znaleźć na stronie Fundacji.

Udział w Akademii jest płatny (200 zł łącznie za 2 weekendowe seminaria). Koszty podróży do Warszawy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Fundacja Konrada Adenauera pokrywa koszty szkoleń, noclegów, wyżywienia i tłumaczenia podczas seminarium polsko-niemieckiego.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 sierpnia 2017. oraz przesłanie ich na adres kasia.siemasz@prom.info.pl (w tytule: “Akademia Polityczna KAS”).

Kasia Siemasz
10 lipca 2017
Zobacz więcej artykułów