Zmiany na pokładzie PROM

25 marca 2017 roku w Warszawie odbył się Zjazd Członków Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. W czasie spotkania przedstawiono sprawozdanie z ostatnich dwóch lat działań zarządu PROM, zaktualizowano statut PROM oraz wybrano nowe władze.

Skład Zarządu PROM na kadencję 2017-2019 przedstawia się następująco:

•    Tomasz Klemt – przewodniczący (Związek Młodzieży Wiejskiej),
•    Michał Kłopocki – wicepr zewodniczący (Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty)
•    Kasia Siemasz – wiceprzewodnicząca (Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków),
•    Anna Podzielna – skarbnik (Regionale Centrum Wolontariatu w Kielcach),
•    Łukasz Karaś – sekretarz (Związek Harcerstwa Polskiego) oraz:
•    Adam Smuga (Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”),
•    Kamil Wojciechowski (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej),
•    Mateusz Czerniga (Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce),
•    Piotr Majsak (Akademicki Związek Sportowy)
•    Tomasz Opar (Stowarzyszenie Europe4Youth).
Ponadto wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: Jakub Radzewicz – przewodniczący, Piotr Popiel, Piotr Babicki oraz Marcin Budzyński.

Na zakończenie Zjazdu delegaci i delegatki organizacji członkowskich przyjęli stanowisko w sprawie uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym i politycznym. Projekt tego stanowiska powstał w oparciu o dotychczasowe seminaria i debaty organizowane przez PROM. Dokument ten skupia najważniejsze postulaty organizacji młodzieżowych w zakresie partycypacji i wzmacnia nasz głos w tym zakresie.

Kasia Siemasz
6 kwietnia 2017
Zobacz więcej artykułów