Jan Pałasz

O mnie

Absolwent Akademickiego Liceum Politechniki Śląskiej w Rybniku. Posiada dwa certyfikaty YouthPass potwierdzające znajomość dialogu strukturyzowanego między młodymi a decydentami, jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika oraz działa w Krajowej Grupie Roboczej ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego. Jest Radnym oraz Koordynatorem ds. Polityki Młodzieżowej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Był reprezentantem województwa śląskiego w Regionalnym Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. W PROM reprezentuje Centrum Inicjatyw UNESCO.