Polska Rada Organizacji Młodzieżowych powołała 21 ambasadorek i ambasadorów Unijnego Dialogu Młodzieżowego na terenie całej Polski! Są to osoby odpowiedzialne za dotarcie z ideą i działaniami Dialogu do każdego województwa. Przeprowadzają warsztaty, konsultacje oraz uczestniczą w wydarzeniach promujących projekt.

Od 2011 roku PROM prowadzi w Polsce program Unijnego Dialogu Młodzieżowego, w ramach którego na poziomie europejskim powstawała Unijna Strategia na Rzecz Młodzieży przyjęta w listopadzie 2018 r. Od ponad 8 lat prowadzimy działania na rzecz rozwoju kompetencji obywatelskich młodych ludzi w ramach Unijnego Dialogu Młodzieżowego – w zależności od cyklu projektu (które są dwuletnie), skupiliśmy się na różnych tematach i wykorzystywaliśmy różne formaty, jednak zawsze nadrzędnym celem tego projektu było kształcenie w młodych ludziach postaw i umiejętności obywatelskich. Obecnie działania w ramach Dialogu prowadzone są jednocześnie w szkołach ponadpodstawowych i świetlicach środowiskowych w całej Polsce, a także lokalnie przez wybrane organizacje młodzieżowe oraz młodzieżowe rady i dotrą do ponad 5 tysięcy osób w kontakcie bezpośrednim tylko w bieżącym cyklu projektowym. W marcu 2019 r. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych została wyróżniona za jeden z trzech najbardziej innowacyjnych modeli implementacji tego projektu w Europie pod kątem zwiększania zasięgu i włączania młodzieży z różnorodnych środowisk („outreach & inclusion”).

ambasadorzy i ambasadorki:

Ambasadorka z Województwa mazowieckiego

Poznaj

Ambasador z Województwa zachodniopomorskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa wielkopolskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa łódzkiego

Poznaj

Ambasador z Województwa łódzkiego

Poznaj

Ambasador z Województwa mazowieckiego

Poznaj

Ambasador z Województwa lubelskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa lubuskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa warmińsko-mazurskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa małopolskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa opolskiego

Poznaj

Ambasadorka z województw świętokrzyskiego i małopolskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa śląskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa świętokrzyskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa dolnośląskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa podlaskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa opolskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa kujawsko-pomorskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa lubelskiego

Poznaj

Ambasador z Województwa podlaskiego

Poznaj

Ambasadorka z Województwa śląskiego

Poznaj