Dokumenty

Misja PROM

Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz wspieranie uczestnictwa młodzieży wżyciu publicznym.

Wizja PROM

Młodzi ludzie posiadający realny wpływ na swoją sytuację i otoczenie.

Plan działania na lata 2014-2018

Podczas Walnego Zjazdu Członków, który odbył się 29 marca 2014 przyjęty został plan działania Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych na lata 2014-2018. Został on opracowany w oparciu o proces planowania strategicznego, który obejmował  wypracowanie przez Zarząd propozycji misji i wizji, konsultacje z organizacjami członkowskimi oraz spotkanie strategiczne delegatów 21-23 lutego 2014.

Plan zakłada wzmocnienie Federacji oraz jej rozwój w kluczowych obszarach na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Sprawozdania z działalności

Statut