Dokumenty

Plan działania na nadchodzące lata

Podczas Walnego Zjazdu Członków, który odbył się 29 marca 2014 przyjęty został plan działania Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych na lata 2014-2018. Został on opracowany w oparciu o proces planowania strategicznego, który obejmował  wypracowanie przez Zarząd propozycji misji i wizji, konsultacje z organizacjami członkowskimi oraz spotkanie strategiczne delegatów 21-23 lutego 2014.

Plan zakłada wzmocnienie Federacji oraz jej rozwój w kluczowych obszarach na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Statut Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Child Protection Policy / Polityka w zakresie ochrony dzieci