Od 2011 roku PROM prowadzi w Polsce program Unijnego Dialogu Młodzieżowego, w ramach którego na poziomie europejskim powstawała Unijna Strategia na Rzecz Młodzieży przyjęta w listopadzie 2018 r. Od ponad 8 lat prowadzimy działania na rzecz rozwoju kompetencji obywatelskich młodych ludzi w ramach Unijnego Dialogu Młodzieżowego – w zależności od cyklu projektu (które są dwuletnie), skupiliśmy się na różnych tematach i wykorzystywaliśmy różne formaty, jednak zawsze nadrzędnym celem tego projektu było kształcenie w młodych ludziach postaw i umiejętności obywatelskich. Obecnie działania w ramach Dialogu prowadzone są jednocześnie w szkołach ponadpodstawowych i świetlicach środowiskowych w całej Polsce, a także lokalnie przez wybrane organizacje młodzieżowe oraz młodzieżowe rady i dotrą do ponad 5 tysięcy osób w kontakcie bezpośrednim tylko w bieżącym cyklu projektowym. W marcu 2019 r. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych została wyróżniona za jeden z trzech najbardziej innowacyjnych modeli implementacji tego projektu w Europie pod kątem zwiększania zasięgu i włączania młodzieży z różnorodnych środowisk („outreach & inclusion”).

Loading

Podobne wpisy