Czy warto? Członkostwo w PROM-ie to:

  • uczestnictwo i aktywne kształtowanie  prężnie rozwijającej się sieci organizacji młodzieżowych – jedynej krajowej  rady młodzieży w Polsce
  • możliwość wpływania na krajowe i europejskie programy dotyczące młodzieży
  • cenne kontakty z  innymi organizacjami młodzieżowymi i partnerami
  • uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach w Polsce i na świecie dotyczących młodzieży
  • wsparcie dla realizacji celów  organizacji i promocja jej działań
  • rozwój kompetencji i wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach przygotowanych specjalnie dla organizacji PROM-u
  • członkostwo w krajowej sieci Eurodesku, współpraca z Europejskim Forum Młodzieży
  • dostęp do aktualnych informacji dotyczących polityki na rzecz młodzieży, szkoleń, grantów i ciekawych wydarzeń

Więcej w zakładkach:

  • Zostań organizacją członkowską!
  • Zostań wolontariuszem!

Loading