Historia powstania

Prezydencja i współpraca

Dnia 29 maja br. przedstawiciele pięciu sejmików młodzieżowych z różnych województw Polski zawiązało przy wsparciu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Konwent Młodzieżowych Sejmików. Za cele naszego zrzeszenia postawiliśmy wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w samorządności młodzieżowej, popularyzację osiągnięć poszczególnych województw i młodzieżowych sejmików, wspólne rzecznictwo w sprawach istotnych dla środowiska samorządności młodzieżowej w Polsce, w tym w sprawach politycznych, wsparcie tworzenia nowych sejmików młodzieżowych, a także koordynację ogólnopolskich działań promujących postawy obywatelskie wśród młodzieży.

Jednocześnie pragniemy oznajmić, że wszyscy członkowie zrzeszenia będą kolejno obejmować prezydencję w Konwencie, kierując jego pracami oraz organizując wydarzenia. Informujemy, że do 30 sierpnia br. prezydencję w Konwencie pełni Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego, a następnie w okresie od 1 września do 31 grudnia obejmie ją Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. Mamy głęboką nadzieję, iż Konwent będzie miał okazję nawiązać merytoryczną, trwałą i przyjazną współpracę z każdą gotową organizacją. Wyrażamy gotowość udziału we wszelkich pracach roboczych i konsultacjach, ewentualne zaproszenia, pytania i informacje prosimy kierować na adres e-mail konwent@prom.info.pl.

Loading