Członkowie Rady dzielą się na: 

  • członków zwyczajnych; 
  • członków stowarzyszonych; 
  • członków wspierających. 

 

Członkowie zwyczajni Rady tworzą dwie izby: 

Izba Pierwsza – którą stanowią organizacje młodzieżowe lub zrzeszające młodzież, które zrzeszają powyżej 1 tysiąca członków, mają zasięg ogólnopolski oraz posiadają jednostki statutowe (takie jak sekcje, oddziały, itp.) lub zrzeszają stowarzyszenia reprezentujące łącznie powyżej tysiąca członków, działające w co najmniej jednej trzeciej (⅓) województw; 

Izba Druga – którą stanowią pozostałe organizacje młodzieżowe lub zrzeszające młodzież. 

 

Członkiem zwyczajnym może zostać organizacja młodzieżowa lub organizacja zrzeszająca młodzież na podstawie deklaracji członkowskiej, która:

  1. jako członek stowarzyszony czynnie uczestniczyła w pracy Rady;
  2. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zjazd Członków.

 

Członkiem stowarzyszonym może zostać organizacja młodzieżowa lub organizacja zrzeszająca młodzież na podstawie deklaracji członkowskiej, która:

  1. działa przez okres co najmniej roku;
  2. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się je przestrzegać;

Decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszonych podejmuje Zarząd.

 

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub jednostka organizacyjna osoby prawnej, która:

  1. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się je przestrzegać;
  2. zobowiąże się w deklaracji członkowskiej do pomocy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  3. działa nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku. 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd.

Organizacje wchodzące w skład I izby

12901124_10154111140264490_8525514188901949057_o

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

zhp

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Związek Młodzieży Wiejskiej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

Organizacje wchodzące w skład II izby

AIESEC

Europejskie Forum Studentów (AEGEE Kraków)

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży

ATD Czwarty Świat

Stowarzyszenie Projekt Tarnów

Stowarzyszenie Elbląg Europa

Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych

Polska Młodzież Esperancka

Stowarzyszenie ESN Polska

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach

Centrum Inicjatyw UNESCO

All in UJ

Członkowie stowarzyszeni

Model United Nations Association Poland

Polska Akademia Kultury

Stowarzyszenie Homo Politicus

 

 

Członkowie wspierający

Fundacja Civis Polonus

Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera

Fundacja Sempre a Frente

Fundacja Learn Co

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Impuls Rozwoju

Loading