Poznaj nas

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych to forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy.

Pełnimy funkcję Krajowej Rady Młodzieży przy Europejskim Forum Młodzieży. Celem PROM jest między innymi popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich. Najważniejszym jednak zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz stworzenia spójnej i nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży w Polsce. Dlatego dziś chcemy być głosem młodych Polaków w debacie dotyczącej ich praw, przywilejów i przyszłości.

PROM to ponad ćwierć miliona osób w organizacjach członkowskich, którymi są stowarzyszenia działające zarówno ogólnopolsko, jak regionalnie i lokalnie. PROM jest oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych.

Wizja PROM

Wizją PROMu są młodzi ludzie, posiadający realny wpływ na swoją sytuację i otoczenie.

Aktualności

Nasza bieżąca działalność

Projects

Our portfolio speaks better than words!

Możesz na nas polegać!

Nasza misja to wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Jedyna taka organizacja

Pełnimy funkcję Krajowej Rady Młodzieży w rozumieniu prawa europejskiego. Organizujemy wiele szkoleń i warsztatów. Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowych diagnoz i raportów.

Wiodący eksperci

Wśród członków Zarządu i zespołu PROM znajdziesz wiodących ekspertów w zakresie polityki młodzieżowej, zarządzania strategicznego, prawnych aspektów działalności organizacji pozarządowych oraz młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego.

Bogactwo działań

Prowadzimy monitoring legislacji i działań organów władzy. Przeprowadzamy konsultacje społeczne i tworzymy konkretne propozycje na rzecz młodych. Reprezentujemy Was przed decydentami na poziomie europejskim, centralnym i lokalnym.

Nasze dziedzictwo

Funkcjonujemy już prawie 10 lat! Za nami wiele projektów i wydarzeń. Z każdym rokiem zdobywamy coraz więcej doświadczenia, aby lepiej służyć młodemu pokoleniu.
0
%
CUSTOMER SATISFACTION
0
+
SPECIALISTS IN OUR TEAM
0
INDUSTRY AWARDS
0
+
SUCCESSFUL PROJECTS

Jak wygląda nasza praca?

01

Stale w kontakcie z młodymi

Jesteśmy w stałym kontakcie z młodymi, szczególnie z tymi zrzeszonymi w naszych organizacjach członkowskich. Przeprowadzamy rozmowy i badania, aby zawsze mieć aktualną mapę problemów i wyzwań polskiej młodzieży.

02

Monitoring 

Prowadzimy monitoring legislacji i działań państwa, dotyczących tematyki polityki młodzieżowej. Uczestniczymy w pracach komisji sejmowych i zespołów parlamentarnych.

03

Konsultacje

Chcąc odpowiedzieć na wyzwania i problemy młodych, a także działania organów państwa, pytamy młodzież o zdanie w procesach konsultacji. Dzięki temu angażujemy obywateli w dialog, dając im możliwość do wypowiedzi!

04

Propozycje

Pod koniec całego procesu, w kooperatywie z młodymi, zajmujemy się przygotowaniem kompleksowej analizy danego problemu, która znajduje odzwierciedlenie w raportach, czy propozycjach legislacyjnych.

PROM

Działamy dla Was

Znajdźcie nas na naszych mediach społecznościowych i włączcie się w nasze działania!

LinkedinInstagram

+48 22 208 58 88

kontakt@prom.info.pl