• Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

PROM

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych to forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy.

Pełnimy funkcję Krajowej Rady Młodzieży przy Europejskim Forum Młodzieży. Celem PROM jest między innymi popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich. Najważniejszym jednak zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz stworzenia spójnej i nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży w Polsce. Dlatego dziś chcemy być głosem młodych Polaków w debacie dotyczącej ich praw, przywilejów i przyszłości.

PROM to ponad ćwierć miliona osób w organizacjach członkowskich, którymi są stowarzyszenia działające zarówno ogólnopolsko, jak regionalnie i lokalnie. PROM jest oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych.

"Naszą wizją są młodzi ludzie, posiadający realny wpływ na swoją sytuację i otoczenie."

Aktualności