Newsletter PROM 6/2018

Drogie koleżanki, drodzy koledzy
Jesień upłynęła nam niezwykle intensywnie! We wrześniu i październiku, w ramach projektu #Start5b, odwiedziliśmy Częstochowę, Bydgoszcz i Warszawę. Nasi przedstawiciele wzięli udział w sesji studyjnej przy Radzie Europy w Budapeszcie i polsko – niemieckich warsztatach młodzieżowych w Berlinie. Październik to także miesiąc kiedy nasze Młodzieżowe Delegatki RP do ONZ, Agata Krząstek i Klaudia Klonowska, reprezentowały interes polskiej młodzieży podczas licznych wystąpień w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. W listopadzie pochłonęła nas organizacja Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Usystematyzowanego w Warszawie, który cieszył się Waszym wielkim zainteresowaniem.

Zapraszam do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem.
W imieniu Zarządu, jego Przewodniczący
Michał Kłopocki

Newsletter PROM 5/2018

Drogie koleżanki, drodzy koledzy,
Z początkiem września wracamy do Was z nową energią do pracy na rzecz polskiej młodzieży! Mimo wakacyjnej przerwy pracowaliśmy nad projektem Start5b, wyjątkowo aktywnie wakacje spędziły także Młodzieżowe Delegatki RP do ONZ.  Mimo, że wrzesień dopiero się zaczął w pierwszych nasi przedstawiciele odwiedzili już Wiedeń gdzie dyskutowali min. o programie Erasmus+ i Berlin. Na koniec dodam, że jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów Zjazdu Delegatów i Delegatek PROM w listopadzie i już teraz  prosimy o rezerwacje czasu na to wydarzenie!

Zapraszam do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem.
W imieniu Zarządu, jego Przewodniczący
Michał Kłopocki

Deklaracja organizacji i ruchów młodzieżowych z Izraela, Niemiec oraz Polski

W niedzielę 13. maja uroczystą ceremonią przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie ponad 70 młodych osób i edukatorów/edukatorek zakończyło seminarium „Młodość szansą ludzkości: rola organizacji młodzieżowych w naszych społeczeństwach”. Trzy rady młodzieży organizujące seminarium podpisały i odczytały wspólną deklarację, w której zobowiązują się pracować dalej na rzecz lepszej przyszłości.

Przeczytaj

Newsletter PROM 3/2018

Drogie koleżanki, drodzy koledzy,
Jak już zapowiadaliśmy w poprzedniej edycji newslettera, w marcu weszliśmy w finałową fazę przygotowań polsko-niemiecko-izraelskiego seminarium, na które możecie się zgłaszać! Ponadto w tym miesiącu zorganizowaliśmy kolejne spotkanie w ramach projektu #Start5b i zakończyliśmy proces rekrutacji do V edycji programu UN Youth Delegate of Poland – Młodzieżowy delegat RP do ONZ.

Zapraszam do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem dostępnym online.
W imieniu Zarządu, jego Przewodniczący
Michał Kłopocki

Zgłoś się do udziału w seminarium polsko-niemiecko-izraelskim!

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zachęca do zgłaszania się na seminiarium polsko-niemiecko-izraelskie „Młodość szansą ludzkości: rola organizacji młodzieżowych w naszych społeczeństwach” zorganizowane z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. 

Seminarium odbędzie się w dniach 10.-13 maja 2018 roku w Warszawie. Głównym tematem seminarium będzie rola młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kształtowaniu naszego społeczeństwa, a także tematy związane z polityką pamięci, ruchem oporu oraz wyrażaniem sprzeciwu wobec ksenofobii czy rasizmu.

Organizatorami seminarium są Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Niemiecka Federalna Rada Młodzieży (DBJR) oraz Rada Ruchów Młodzieżowych w Izraelu (CYMI).

Przeczytaj

Open call: Reprezentant ds. Europejskich

PROM poszukuje osób chętnych do zaangażowania się we współpracę międzynarodową, do pełnienia roli reprezentanta ds. europejskich (European Representative).

Osoba będzie odpowiedzialna za:

– bliską współpracę z członkiem Zarządu PROM ds. międzynarodowych

– współpracę międzynarodową PROM w ramach struktur Europejskiego Forum Młodzieży (YFJ)

– analizę międzynarodowych dokumentów dot. młodzieży, tworzenie stanowisk, aktywny udział w tworzeniu tzw. policy papers

– inne zadania związane z działalnością międzynarodową PROM.

Przeczytaj

Młodzieżowy delegat do ONZ – zgłoś się do konkursu!

Ruszyła rekrutacja dla kandydatów do V edycji konkursu „Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ” – organizowanego przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych we współpracy z Departamentem Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach globalnego programu UN Youth Delegate. Do 25 marca czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych sprawami społecznymi lub ekonomicznymi także w kontekście międzynarodowym i młodzieżowym. 
Przeczytaj

Newsletter PROM 1/2018

Drogie koleżanki, drodzy koledzy,
W styczniu po raz kolejny uważnie przyglądaliśmy się postępom w przygotowaniu nowelizacji Art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym w ramach realizacji projektu #Start5b oraz innym wydarzeniom związanym z Młodzieżowymi Radami Miast i Gmin. Byliśmy na trzydniowym Kongresie “Młodzi dla Młodych” w Malborku oraz na Kongresie Samorządów Uczniowskich w Poznaniu. W tym miesiącu odwiedziliśmy także Wrocław gdzie zorganizowaliśmy warsztaty dla licealistów w ramach konsultacji Dialogu Usystematyzowanego.  Rozpoczęliśmy także prace nad ogłoszonym w poprzednim newsletterze polsko-niemiecko- izraelskim seminarium. Początek lutego będzie równie aktywny – czeka nas kolejne spotkanie regionalne #Start5b oraz debata w Kielcach. Nie możecie jej przegapić!

Zapraszam do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem dostępnym online.
W imieniu Zarządu, jego Przewodniczący
Michał Kłopocki

Szukamy moderatorów i moderatorek seminarium polsko-niemiecko-izraelskiego

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłasza nabór na moderatorów i moderatorki, którzy poprowadzą warsztaty podczas polsko-niemiecko-izraelskiego seminarium zorganizowanego z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. 

Seminarium odbędzie się w dniach 10.-13 maja 2018 roku w Warszawie. Głównym tematem seminarium to rola młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kształtowaniu naszego społeczeństwa, a także tematy związane z polityką pamięci, ruchem oporu oraz wyrażaniem sprzeciwu wobec ksenofobii czy rasizmu.

Organizatorami seminarium są Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Niemiecka Federalna Rada Młodzieży (DBJR) oraz Rada Ruchów Młodzieżowych w Izraelu (CYMI).

Przeczytaj

Start5b! – pierwsze spotkanie regionalne

logo PROM

Pracujesz w jednej z mazowieckich młodzieżowych rad? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie regionalne w ramach projektu “Start5b”, które odbędzie się w dniach 8-10.12.2017 w Warszawie. Spotkanie będzie poświęcone sieciowaniu, wymianie dobrych praktyk, a także debacie wokół zmian Art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, warunkującego pracę młodzieżowych rad w Polsce.

Przeczytaj

Open call: Wyjazd na szkolenie do Wilna (6 – 12 listopada 2017)

Poszukujemy dwóch osób z organizacji członkowskich PROM zainteresowanych udziałem w międzynarodowym szkoleniu które odbędzie się w Wilnie w terminie 6-12.11.2017. Tematem szkolenia będzie rzecznictwo na rzecz młodzieży oparte na dowodach (Evidence-based Advocacy). Wymagana znajomość języka angielskiego!

Przeczytaj

Zaproszenie na JugendFestivalMłodych

To będzie wyjątkowe wydarzenie dla młodzieży: JugendFestivalMłodych, który odbędzie się 23 września w Opolu. W tym dniu na młodzież czekają liczne atrakcje, między innymi warsztaty beat boxu, koncerty zespołów czy finał konkursu SUPERSTAR – a to tylko niewielka część bogatego programu imprezy. Jako Polska Rada Organizacji Młodzieżowych objęliśmy to wydarzenie patronatem.

Zapraszamy do Opola, 23. września w sobotę!

Przeczytaj

Razem zmienimy młodzieżowe rady – czyli “Start5b”!

logo PROM

Jesteś liderem? Pracujesz w młodzieżowej radzie?
Jeśli chcesz przyczynić się do zmian, które stworzą warunki do lepszej i bardziej jakościowej pracy młodzieżowych rad w Polsce – szukamy właśnie Ciebie!

.

Poszukujemy osób, które w toku projektu we współpracy z Zespołem Parlamentarnym ds. Młodzieżowych Rad Przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego opracują zmiany w Art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, warunkującym i regulującym pracę młodzieżowych rad w Polsce – tym samym wpływając na poszerzenie ich kompetencji oraz poprawienie jakości ich pracy.

Przeczytaj

Open call: Wyjazd na seminarium na Węgrzech (20-24. września 2017)

Poszukujemy osób z organizacji członkowskich PROM, które chcą wziąć udział w seminarium “Get Engaged”, którego celem jest zdobywanie nowych kompetencji i trening młodych osób, tak by poprzez zdobyte umiejętności mogły przyczynić się rozwoju organizacji parasolowych i sieci organizacji młodzieżowych.

Trening będzie skupiał się na metodach i narzędziach wypracowanych w ramach prawie dwuletniego projektu “Get Engaged” we współpracy PROM, Węgierskiej Rady Młodzieży NIT oraz Erasmus Student Network ESN. Toolkit z wypracowanymi metodamin można znaleźć TUTAJ.

Seminarium zaplanowane jest pomiędzy 21-24. września 2017, w miejscowości  Zánka, na Węgrzech.

Przeczytaj