W środę przedstawiciele Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych uczestniczyli w uroczystym podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wydarzeniu uczestniczyli także: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Doradca Prezydenta RP – Łukasz Rzepecki, Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, oraz radni i radne młodzieżowych rad i sejmików z całej Polski.
1 czerwca był nie tylko dniem dziecka, ale także świętem polityki młodzieżowej. Na ten kluczowy moment czekało wiele środowisk związanych z młodymi ludźmi. Zgodnie ze zmianą ustawy młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w pracę nad tą ustawą i przyczynili się do tej zmiany!

Loading

Podobne wpisy