Jak wygląda nasza praca?

01

Stale w kontakcie z młodymi

Jesteśmy w stałym kontakcie z młodymi, szczególnie z tymi zrzeszonymi w naszych organizacjach członkowskich.

Przeprowadzamy rozmowy i badania, aby zawsze mieć aktualną mapę problemów i wyzwań polskiej młodzieży.

02

Monitoring

Prowadzimy monitoring legislacji i działań państwa, dotyczących tematyki polityki młodzieżowej. Uczestniczymy w pracach komisji sejmowych i zespołów parlamentalnych.

03

Konsultacje

Chcąc odpowiedzieć na wyzwania i problemy młodych, a także działania organów państwa, pytamy młodzież o zdanie w procesach konsultacji. Dzięki temu angażujemy obywateli w dialog, dając im możliwość do wypowiedzi.

04

Propozycje

Pod koniec całego procesu, w kooperatywie z młodymi, zajmujemy się przygotowaniem kompleksowej analizy danego problemu, która znajduje odzwierciedlenie w raportach, czy propozycjach legislacyjnych.