Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”) jest narzędziem komunikacji pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami politycznymi, którzy mają wpływ na to co  się dzieje w naszym kraju oraz w Unii Europejskiej odnośnie do kwestii związanych z młodzieżą. Podstawą prawną dla podjęcia działań na rzecz dialogu z młodzieżą jest Rezolucja Rady z  dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży.

Dialog usystematyzowany oparty jest na konsultacjach przeprowadzonych wśród młodzieży na uzgodniony temat. W oparciu o  wyniki konsultacji na poziomie narodowym tworzony jest raport krajowy, który stanowi podstawę do zbiorczego raportu na poziomie UE. Podczas każdej prezydencji w państwie, w którym ona przebiega organizowana jest Unijna Konferencja Młodzieży, gdzie wypracowywane są rekomendacje na podstawie zbiorczego  raportu  z konsultacji. Na zakończenie danego trio przyjmowana jest rezolucja w zakresie podejmowanego tematu.

Usystematyzowanie dialogu polega na podzielenie go na: trwający 18 miesięcy cykl oraz trwająca 6 miesięcy runda Każdy cykl odpowiada danemu trio-prezydenckiemu, a każda runda prezydencji danego państwa w Radzie Unii Europejskiej. Podczas danego trio realizowany jest dany temat ogólny, który w formie szczegółowej podejmowany jest podczas danej prezydencji.

 

Obecna faza konsultacji

Zakończyła się ostatnia runda cyklu Irlandia-Litwa-Grecja. Przewodnim tematem tego cyklu było włączenie społeczne młodzieży. Irlandia skupiła się na włączeniu społecznym młodych ludzi, Litwa na grupie młodych ludzi pozostających bez wykształcenia, pracy, szkoleń tzw. NEETS, a Grecja na  przedsiębiorczości.

Loading

Podobne wpisy