Partnerzy

Współpracują z nami

British council

Instytucja wspiera pokój i dobrobyt poprzez budowanie więzi, zrozumienia i zaufania między ludźmi w Wielkiej Brytanii i krajami na całym świecie.

W wyjątkowy sposób łączy wiedzę o sztuce i kulturze Wielkiej Brytanii, edukacji i języku angielskim, międzynarodową działalność w ponad 100 krajach, dostęp do młodych ludzi i wpływowych osób oraz kreatywność.

Eurodesk Polska

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu “Erasmus+“

Eurodesk to sieć działająca w 33 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska .

Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie – dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. A tym samym i nasze.

FUNDACJA "INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH"

Jej głównym celem działalności jest organizacja Forum Ekonomicznego. Począwszy od 2003 Fundacja ta organizuje także mniejsze konferencje tematyczne

Fundacja organizuje również akademie, szkolenia, spotkania i think-tank dla młodzieży- Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Corocznie Instytut Studiów Wschodnich przygotowuje specjalne raporty, poświęcone tematyce organizowanych konferencji, w tym m.in.: Nowa Europa. Raport z Transformacji oraz Rosja i Raport z Transformacji.

FUNDACJA NOWY STAW

Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami.

Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów. Działa na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.