Alina Prochasek

Przewodnicząca Prom

Prawniczka, Edukatorka, Trenerka edukacji poza formalnej, Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Wiceprezeska Fundacji Europejskich Inicjatyw na Śląsku, Członkini Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.
Ukończyła studia prawnicze. Zaangażowana w wiele lokalnych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, skierowanych głównie dla młodzieży. Posiada liczne certyfikaty jako trener edukacji poza formalnej i koordynator projektów m.in. programu Erasmus+. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi z całej Polski, łącząc swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa jak i umiejętności koordynatorsko- trenerskich.

Zrealizowało do tej pory kilkadziesiąt projektów młodzieżowych w tematyce dotyczącej aktywności obywatelskiej, praw człowieka, ekologii i przedsiębiorczości. Należy do grupy ekspertów projektu SAD Sieciowanie, Aktywność i Dialog. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy międzysektorowej (nawiązywanie współpracy pomiędzy urzędami miast i jednostkami im podległymi, organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą). Wspólnie z trenerami młodzieżowymi należy do grupy ekspertów Experiential Learningu.

Realizowała projekt dotyczący przedsiębiorczości wśród młodych osób wspólnie z partnerami z Chin, Indonezji, Kazachstanu, Kirgistanu – gdzie miała okazję pracować z młodzieżą z tych krajów. Od 2017 silnie zaangażowana w projekty związane z Młodzieżowymi Radami Gmin/Miast. Trenuje i dzieli dobrymi praktykami z Młodzieżowymi Radami Miast z Polski oraz młodzieżą z krajów partnerskich min. Gruzja, Ukraina, Czechy.

Od 2021 Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych- największej federacji organizacji młodzieżowych w Polsce, posiadającej jednocześnie statut Krajowej Rady Młodzieży zgodnie z prawem europejskim. Od października 2021 roku członkini Narodowej Rady Rozwoju Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie, który jest organem doradczym Prezydenta RP. W 2021 roku uczestniczyła i reprezentowała głos młodzieży podczas COP26 w Glasgow. Zasiadała w jury krajowym Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego oraz Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wspólnie z innymi Przewodzącym powołała do życia Klimatyczny Dialog Młodzieżowy, który współpracuje ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska jak i Ministerstwem Edukacji i Nauki na rzecz edukacji klimatycznej. Jest wiceprzewodnicząca międzyresortowego Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.