Ambasadorka z Województwa Świętokrzyskiego

Julia jest prężnie działającą na rzecz młodzieży uczennicą II LO im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Swoją działalność społeczną zaczęła w szkole podstawowej w Samorządzie Uczniowskim. Przełomowym momentem było rozpoczęcie przygody w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Kunowie, w której od trzech kadencji pełni rolę przewodniczącej. W polityce młodzieżowej rozwija się w trzech obszarach: konsultacji, edukacji i aktywizacji obywatelskiej. Obszar jej aktywności rozszerzył się dzięki temu, iż została przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W ostatnim roku działalności miała możliwość konsultowania uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, tworzenia rekomendacji do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2030+ czy Gry Miejskiej w Kunowie. Jest to jedynie niewielka część jej działalności, ponieważ pracuje także w wakacje i ferie z młodzieżą niepełnosprawną na świetlicy środowiskowej. Julia bierze udział w wielu kongresach i konferencjach, które umożliwiły jej konsultacje np.: art. 5b sam. gminny, które przeprowadzał PROM. Prowadzi również warsztaty dla młodzieży na konferencjach czy regionalnych spotkaniach. Można śmiało stwierdzić, iż całe życie Julii opiera się na dialogu z decydentami jak i z młodzieżą.

Chciałam zostać Ambasadorką, ponieważ działam bardzo aktywnie na szczeblu gminnym oraz wojewódzkim. Udział w Unijnym Dialogu Usystematyzowanym mam nadzieję, że pomoże mi zwiększyć moją świadomość obywatelską. Każde takie działanie i spotkanie się z 24 osobami gdzie każde województwo ma swoich reprezentantów jest naprawdę budujące i zachęca do działania. W przyszłości chcę nadal aktywizować młodzież, dlatego często biorę udział w szkoleniach by być w tym coraz lepsza.

 

Loading