Ambasador z Województwa Śląskiego

Zafascynowany ideą zjednoczenia w różnorodności. Każdego dnia pracuje jako Wychowawca – wolontariusz z młodzieżą z zagrożoną wykluczeniem społecznym. Student dwóch kierunków. Interesuje się zarządzaniem projektami i wystąpieniami publicznymi. Z sukcesami realizuje swoje pasje: fotografię i film. Organizuje projekty włączające, historyczne oraz wydarzenia dla lokalnej społeczności. Najmłodszy nominowany do tytułu EduInspirator. Dwukrotny delegat na YouthEP Network.
Chce dzielić się doświadczeniem i zdobywać nowe umiejętności, by działać dla innych.

#EuropeGoesLocal #Inclusive #UnitedInDiversity

Dlaczego chciałem zostać ambasadorem?

Bo głęboko wierzę, że kluczem do silnej i zjednoczonej Europy jest prowadzenie wielopłaszczyznowego dialogu, mającego na celu zwiększanie aktywnej partycypacji młodych ludzi i zaangażowanie w kwestie związane z tworzeniem polityk społecznych i inicjatyw włączających.

Loading