Ambasador z Województwa Lubelskiego

Paweł to twórca i realizator projektu „Europokolenie” Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka. Koordynator Biura Karier Forum Młodych Dyplomatów. Uczestnik projektu Komisji Europejskiej „Young Multipliers”. Organizator Ogólnopolskiego oraz Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad. Twórca grupy inicjatywnej na rzecz powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera. Student II roku prawa
i stosunków międzynarodowych w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Unijny Dialog Młodzieżowy łączy moje dwa główne obszary zainteresowania: Unię Europejską oraz młodzież. Choć z badań socjologicznych wynika, że młodzi Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do UE, nie potrafią jednak podać powodów swojej proeuropejskości. A więc tym bardziej nie podejmują żadnej aktywności społecznej w tej dziedzinie. Próba zmiany tego stanu rzeczy jest dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim koniecznością, jeśli chcemy nazywać się Europejczykami. Bo prawdziwy Europejczyk to Europejczyk świadomy.
Mam nadzieję mieć swój mały udział w tej zmianie, i właśnie dlatego chciałem zostać Ambasadorem.

 

Loading