Ambasador z Województwa Łódzkiego

Stanisław jest uczniem klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Nie potrafi przejść obojętnie obok ludzkich problemów, dlatego w szkole pełni funkcję Przewodniczącego-Seniora Szkolnego Koła Wolontariatu. Poza szkołą jest również radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, a także redaktorem w ogólnopolskim młodzieżowym miesięczniku „Kongresy”. Jego działalność społeczna, połączona z osiągnięciami naukowymi, została doceniona przez marszałka województwa łódzkiego stypendium naukowym.

Jest aktywny społecznie i nie może nawet sobie przypomnieć, kiedy zaczął działać na rzecz innych. Przez ostatni rok zorganizował między innymi:


– akcję społeczną „KORONAWIRUS to nie są żarty”, w którą wyłączyło się (na stan obecny) ponad 40 organizacji młodzieżowych z całej Polski;
– Młodzieżowe Dni Europejskości, uznane przez Komisję Europejską za najlepsze wydarzenie profrekwencyjne w kraju;
– IV i V Świąteczną Aukcję Charytatywną na rzecz Fundacji Gajusz;
– Wielką Powtórka z Pierwszym Liceum, przygotowującą 10 tysięcy uczniów łódzkich szkół do egzaminu gimnazjalnego;
– Akcję Społeczną „#STOPnienawiści”, zorganizowaną po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza;
– Mały Koncert Dla Wielkich Serc 2019, na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
– białe soboty w gminie Poświętne, w ramach których ludności wiejskiej zapewniono dostęp do opieki medycznej.

Żywo interesuje się sprawami Unii Europejskiej – jest laureatem XII Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego oraz zwycięzcą Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych. Ponieważ dostrzega, jak wielkim zagrożeniem dla Unii Europejskiej jest zjawisko dezinformacji i manipulacji, działa w inicjatywie Wojownicy Klawiatury, w której jest łódzkim koordynatorem regionalnym.

DLACZEGO CHCIAŁEM ZOSTAĆ AMBASADOREM?

Ponieważ wierzę, że dialog powinien być podstawową formą komunikacji międzyludzkiej.

 

Loading