Noworoczne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST

Noworoczne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST

  Pierwsze posiedzenie Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST w 2020! ▫️ rozmawaialiśmy o trybie dalszych prac nad projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym #Start5b ▪️ Zespół powołał grupę roboczą ds. organizacji V Kongresu Młodzieżowych Rad! ▫️ dyskutowaliśmy…

Loading