Jakub AmelianO mnie Działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałk rozpoczął w 2016 roku jeszcze jako gimnazjalista w roli organu doradczego reprezentującego gimnazjum, do którego uczęszczał. Od tego czasu aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności, udzielając się m.in w Samorządach Uczniowskich oraz w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. W 2017 roku został wybrany przez społeczność uczniowską III…

Kacper KociumbasO mnie Swoją przygodę z polityką młodzieżową rozpocząłem w 2015 roku, kiedy wygrałem wybory na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W ramach tej działalności w MSWD, podczas I Kongresu Młodzieżowych Rad i Sejmików we Wrocławiu przypadło mi w udziale zajmowanie się delegacją Adżarii. Zostałem przez nich zaproszony do Gruzji, by wymieniać się doświadczeniami i…

Kornel GrabowskiO mnie Cześć! Moja działalność na rzecz młodzieżowej samorządności zaczęła się 5 lat temu, w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Myśliborzu. Równocześnie uczestniczyłem w pracach Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, której miałem zaszczyt przewodniczyć w zeszłej kadencji. Miałem okazję tworzyć rekomendacje młodzieży w sprawach ważnych dla naszego pokolenia, które trafiały do decydentów na poziomie wojewódzkim. Brałem…

Barbara ŁabędzkaO mnie Jestem Basia i pochodzę z Opola. Jestem przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej i członkinią Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Jeszcze do niedawna byłam Młodzieżowym Ambasadorem Unii Europejskiej w Polsce, członkinią Europejskiego Parlamentu Młodzieży oraz miałam możliwość pracować nad strategią Unii Europejskiej na rzecz młodzieży. Zasiadam w Krajowej…

Kornelia Iwona JasiukO mnie Swoją działalność społeczną rozpoczęłam będąc w szkole podstawowej jako Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz zaczynając działalność wolontariacką. W 2016 roku zostałam radną VI kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi (byłam radną, następnie wiceprzewodniczącą, a w ciągu ostatnich 2 miesięcy przewodniczącą). W 2018 rozpoczęłam działalność w VII kadencji MRM-u jako przewodnicząca. Obecnie zatem…

Alina ProchasekO mnie”Ukończyłam studia prawnicze. Pracowałam jako prawnik wspierając min. organizacje pozarządowe. Jestem zaangażowana w wiele projektów lokalnych i międzynarodowych. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów trenerskich zarówno na arenie narodowej jak i międzynarodowej min. Trening dla Trenerów programu Erasmus +  w Grecji i w Turcji. Trener edukacji poza formalnej i koordynator projektów Erasmus+. Od 5 lat…

Wojciech FirekO mnie Krakus. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych. Prezes Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce, w ramach którego koordynuje projekty edukacyjne i inicjatywy proobywatelskie. Od 2017r. związany z Młodzieżową Radą Krakowa. Początkowo jako młodzieżowy radny, a następnie jako ekspert w ramach prac nowelizacji statutu. Absolwent II stopnia…

Aleksandra Borzęcka O mnie Radna MRM Lublin od 2016, Parlamentarzystka w Parlamencie Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, mentorką Zwolnieni z Teorii, Ambasadorka Dialogu, stażystka w Fundacji Civis Polonus.

Mikołaj HetzigO mnie W latach 2017-2019 pełniłem funkcję Prezydenta Samorządu Uczniowskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy. Byłem radnym VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy. Działałem w komisji do spraw samorządów uczniowskich, której byłem przewodniczącym. Byłem też posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży XXIV kadencji. Ponadto angażuję się w różne projekty międzynarodowe.…

Karolina PawlakO mnie W latach 2016-2018 byłam sekretarzem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola w Warszawie. Ukończyłam Warszawską Akadmię Młodych Liderów 1.0, byłam wolontariuszką na 27 Szkole Liderów Politycznych, gdzie uczyłam się pracy trenerskiej z dorosłymi politykami. Współtworzyłam warsztaty pt.Ty też możesz działać- czyli jak funkcjonuje MRG i SU oraz jakie mechanizmy partycypacji obywatelskiej daje nam m.st.…