Rolą PROM jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym głos młodych ludzi jest słyszalny. Przenika instytucje publiczne, składania do podjęcia debaty. Na tym właśnie polega to, czym się zajmujemy.

Tomasz OparWiceprzewodniczący Zarządu PROM, Członek Prezydium

Istotne jest wypracowanie stanowisk PROM w tematach najważniejszych z perspektywy młodych ludzi w Polsce, które byłyby podstawą do dalszych działań, w tym kampanii rzeczniczych. Mając na uwadze zróżnicowanie zdań młodych ludzi w wielu kwestiach, chcemy aby PROM tworzył przestrzeń do dyskusji i wyrażania różnorodnych poglądów.

Katarzyna KuligowskaWiceprzewodnicząca Zarządu PROM, Członek Prezydium