Nasza organizacja dba o to, by wszyscy młodzi ludzie mieli warunki i możliwości edukacji, rozwoju, uczestniczenia w życiu publicznym, a przez to tworzyli zdrowe i demokratyczne społeczeństwo obywatelskie na poziomach od lokalnego, po Europejski.

Dbamy o to na różnych płaszczyznach:

  • zapewniamy informację Europejską dla młodzieży oraz wsparcie i konsultacje,
  • wspieramy młodzież w organizowaniu wymian i inicjatyw młodzieżowych,
  • wspieramy osoby i organizacje pracujące z młodzieżą przez szkolenia, seminaria oraz budowanie narzędzi pracy z młodymi,
  • uczestniczymy w rozwijaniu polityk młodzieżowych na poziomach od lokalnego, po Europejski,
  • wzmacniamy narzędzia i struktury partycypacji młodzieży.

Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w działaniach społecznych, samorealizacji i wpływaniu na sprawy publiczne w duchu podmiotowości i partnerstwa, a także wspieranie otoczenia systemowego i sektorowego: pracowników, organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą, rozwijanie standardów, narzędzi i polityk w tym zakresie.

Podobne wpisy