European Youth Voices

o projekcie

Wraz partnerem z Serbii realizujemy projekt „European Youth Voices„, który ma na celu zbadanie głównych kwestii dotyczących młodzieży oraz kluczowych priorytetów młodych ludzi w 5 krajach uczestniczących w projekcie: Serbii, Włoszech, Austrii, Łotwie i Polsce, zgodnie z zapisami Strategii UE na rzecz młodzieży i 11 Celów Młodzieży.

🟢 Projekt koncentruje się na włączaniu polityki młodzieżowej do głównego nurtu polityki na poziomie krajowym i europejskim poprzez opracowanie analizy porównawczej i zestawu zaleceń dotyczących wprowadzania Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 na poziomie krajowym, a także tworzenie europejskiej sieci młodych ludzi, osób pracujących z młodzieżą, działaczy i innych istotnych interesariuszy, którzy przyczynią się do zwiększenia możliwości i inicjatyw na rzecz osiągnięcia zdefiniowanych 11 Europejskich Celów Młodzieżowych.

🟢 Projekt „European Youth Voices” realizowany jest w okresie 01.12.2022 – 30.11.2024 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ European Youth Together.
Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami: Beyond Borders ETS – Włochy, Association for Active Life and Education (ACTIVE) – Austria, Idea4Life – Polska, Piedzīvojuma gars (PG) – Łotwa oraz narodowymi radami młodzieżowymi: Narodowa Młodzieżowa Rada Serbii (KOMS) – Serbia, Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) – Włochy, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) – Polska oraz Narodowa Młodzieżowa Rada Łotwy (LJP) – Łotwa.