Kamil Dobrowolski

Członek Zarządu

Jestem wieloletnim działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej, prezesem Stowarzyszenia Idea For Life oraz młodym przedsiębiorcą współpracującym m.in. z Warszawską Izbą Gospodarczą czy Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie. Moim nadrzędnym celem jest promocja przedsiębiorczości, rozwoju firm i potencjału młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwój obszarów wiejskich. Od wielu lat działam również w edukacji poza formalnej, realizując projekty młodzieżowe.