Wealthy minds

o projekcie

Wealthy Minds (Erasmus+) – Raport i wnioski

KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzież
Nazwa Projektu: Bogate Umysły
Numer Projektu 2021-2-PL01-KA220-YOU-000048574
Łączny czas trwania projektu: 31.05.2022-30.05.2024
Lider Projektu – Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska)

Partnerzy Projektu:
● CESIE (Włochy)
● KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Grecja)
● POLSKA RADA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH (Polska)

Razem z partnerami projektowymi z Polski (FIiW), Grecji (KMOP) i Włoch (CESIE)
stworzyliśmy pierwszy rezultat projektu – Transgraniczny Raport Badawczy. Celem raportu jest zbadanie i określenie sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych (dziedziczących) ubóstwem w Grecji, Włoszech i Polsce. Ponieważ edukacja finansowa jest uważana za ważne narzędzie dla jednostek w celu poprawy ich statusu finansowego, raport bada status edukacji finansowej i umiejętności czytania i pisania w krajach partnerskich, a także możliwości, przeszkody i potrzeby dziewcząt i młodych kobiet w tej dziedzinie.

W raporcie wskazano także przykłady organizacji pozarządowych, które podejmują działania na rzecz wspomnianej grupy.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem i udostępniania w organizacjach pozarządowych i wśród innych interesariuszach zaangażowanych w pracę nad poprawą sytuacji dziewcząt i młodych kobiet.

                                                         RAPORT PL                                                                   RAPORT ENG

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.