Członek zarządu PROM

Członek zarządu PROM

Członek zarządu PROM
Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Michał JakubekO mnieCzłonek zarządu PROM.

Wiceprzewodnicząca zarządu i Skarbniczka PROM
ELSA

Aleksandra KlimczakO mnie

Członek Zarządu
Związek Młodzieży Wiejskiej

Michał RadońO mnie Członek zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Wiceprzewodniczący zarządu PROM
Centrum Inicjatyw UNESCO

Jan PałaszO mniestudent ekonomii na Akademii Leona Koźmińskiego, członek zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Reprezentant polskiej młodzieży w Europejskim Forum Młodzieży. Finance Officer w Fundacji TeenCrunch – akceleratorze w którym młodzież zajmuje się technologią i start-upami. Były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika, a także reprezentant Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowej Grupie Roboczej…

Sekretarz PROM
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Adam PaczynaO mnie

Przewodnicząca PROM
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej BJDM

Alina ProchasekO mnieAlina Prochasek – Prawniczka, Edukatorka, Trenerka edukacji poza formalnej, Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Wiceprezeska Fundacji Europejskich Inicjatyw na Śląsku, Członkini Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.  Ukończyła studia prawnicze. Zaangażowana w wiele lokalnych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, skierowanych głównie dla młodzieży. Posiada liczne certyfikaty jako trener edukacji poza formalnej i koordynator projektów…