Wiceprzewodniczący zarządu PROM
Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Michał JakubekO mnie Wiceprzewodniczący zarządu PROM.

Skarbniczka PROM
ELSA

Aleksandra KlimczakO mnie

Członek Zarządu
Związek Młodzieży Wiejskiej

Michał RadońO mnie Członek zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Członek zarządu PROM
Centrum Inicjatyw UNESCO

Jan PałaszO mnieAbsolwent Akademickiego Liceum Politechniki Śląskiej w Rybniku. Posiada dwa certyfikaty YouthPass potwierdzające znajomość dialogu strukturyzowanego między młodymi a decydentami, jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika oraz działa w Krajowej Grupie Roboczej ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego. Jest Radnym oraz Koordynatorem ds. Polityki Młodzieżowej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Był reprezentantem województwa śląskiego w Regionalnym Szczycie…

Wiceprzewodniczący zarządu PROM
AIESEC Polska

Maciej ZawistowskiO mnie Aktywny społecznie od 2015 roku. Jest honorowym radnym i opiekunem merytorycznym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i przedstawiciela w Youth Regional Network. Aktywnie działa w wolontariacie, wspomagał Akademię Przyszłości i Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu. Był autorem wystawy czasowej „Nuty Niepodległości” z okazji stulecia…

Sekretarz PROM
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Adam PaczynaO mnie

Przewodnicząca PROM
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej BJDM

Alina ProchasekO mnie Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.