Dziś obchodzimy bardzo ważne święto!

Zostało ustanowione w celu upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych po upadku komunizmu, które odbyły się równo 30 lat temu!

Składamy najserdeczniejsze życzenia nie tylko samorządowcom, ale także i przede wszystkim mieszkańcom.

Przypomnijmy art. 16 Konstytucji:
„1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. „

Podobne wpisy