Kolejnym partnerem projektu jest Młodzieżowa Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich, która działa nieprzerwanie od 2012 roku, obecnie jest to już V kadencja.

Młodzieżowa Rada Miejska Ząbkowic Śląskich składa się z 21 członków, którzy zostali wybrani spośród uczniów szkół średnich i podstawowych Gminy Ząbkowice Śl. Kadencja ta została oficjalnie rozpoczęta w dniu 28.01.2020r., kiedy to młodzi radni złożyli swoje ślubowanie i otrzymali z rąk Burmistrza Marcina Orzeszka nominację.

Opiekę merytoryczną nad MRM Ząbkowic Śl. pełni Fundacji Dobrych Działań, która animuje działania i wspiera młodych radnych w realizacji inicjatyw młodzieżowych na rzecz rówieśników i mieszkańców Gminy Ząbkowice Śl. Kadencja MRM Ząbkowic Śl. zgodnie ze statutem trwa dwa lata – dopiero zaczynamy działać, ale do końca roku planów mamy sporo.

Mają swoje logo oraz miejsce gdzie możemy się spotykać i planować działania, chętnie wspierają nasze działania instytucje miejskie. Współpracujemy z Młodzieżowymi Radami z Dolnego Śląska oraz całej Polski, mamy wśród nas przedstawicielkę Młodzieżowego Sejmiku Dolnego Śląska.

Podobne wpisy