Warszawa, 20 marca 2020 r.

 

Szanowny Pan

 Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Szanowny Panie Ministrze,

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych z ulgą przyjęła informację o czasowym ograniczeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół do 25 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 410). Uważamy, że w niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, priorytetem rządu powinna być dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich obywateli. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Ministrowi za dotychczasowe działania, w szczególności za podjęcie zdecydowanych i odpowiedzialnych kroków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób młodych oraz pracowników systemu oświaty. 

Pragniemy zasygnalizować ponadto, że od momentu wydania przez Pana Ministra ww. rozporządzenia, codziennie napływają do nas sygnały o prowadzeniu przez nauczycieli z całej Polski zajęć lekcyjnych w trybie zdalnym. Do takiej formy nauczania zachęcali już m.in. sam Pan Minister podczas konferencji prasowej w dniu 13.03 i Pierwsza Dama, Pani Agata Kornhauser-Duda, popierając inicjatywę #AkcjaEdukacja. W przedmiotowym rozporządzeniu nie ma jednak ścisłych zaleceń dotyczących zakresu ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty, niedookreślone pozostaje zatem czy szkoły mogą prowadzić obligatoryjne zajęcia dydaktyczne zdalnie (za pomocą środków porozumiewania na odległość), a co za tym idzie: czy nauczyciele mogą wprowadzać „nowy” materiał, obligatoryjne zadania i oceniać (zdalnie czy też już po powrocie do szkoły, ale na podstawie pracy zdalnej). Zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie ciągłości procesu nauczania jest wartością samą w sobie, a dla tegorocznych maturzystów oraz ósmoklasistów staje się – z każdym mijającym dniem – potrzebą coraz bardziej naglącą. Czujemy się tym samym w obowiązku zwrócić uwagę Pana Ministra na potencjalnie negatywne skutki wprowadzania na skalę masową obligatoryjnego nauczania zdalnego.

Nadal nie każde dziecko i nie każdy nastolatek w Polsce ma stały, wyłączny i nieograniczony dostęp komputera i Internetu. Według danych GUS z 2019 roku dostęp do przynajmniej jednego komputera deklaruje pomiędzy 96,7% a 97,7% gospodarstw domowych z dzieckiem lub dziećmi. Jednak należy zwrócić uwagę, że w wielu gospodarstwach domowych komputer może być jeden, a dzieci dwoje lub więcej, mogą też z niego być zmuszeni korzystać rodzice, opiekunowie i inni członkowie rodziny pracujący zdalnie w czasie epidemii. Nie w każdym gospodarstwie domowym dostęp do Internetu jest również wystarczająco stabilny i szybki, żeby zapewnić możliwość komfortowego uczestniczenia np. w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji.

Uczulamy, że wykluczenie nawet 1% uczniów przy modelu nauczania zdalnego nigdy nie powinno mieć miejsca, bo każdy uczeń i uczennica mają konstytucyjne prawo do nauki.

Należy mieć pełną świadomość, że na skutek wprowadzenia obligatoryjnego nauczania zdalnego w obliczu okoliczności, z jakimi wszyscy musimy się obecnie mierzyć, najbardziej poszkodowane zostaną dzieci i młodzież z obszarów wiejskich, wychowujące się w mniej uprzywilejowanych ekonomicznie gospodarstwach domowych. Tam bowiem wskaźniki dostępu do komputera i Internetu pozostają od lat konsekwentnie najniższe.  W najniższym przedziale dochodowym – do 2500zł netto w gospodarstwie domowym – posiadanie komputera deklaruje wciąż zaledwie 57,1% gospodarstw (GUS, 2019).

Dostrzegamy niewątpliwe zalety nauczania zdalnego i stojące za tym rozwiązaniem najlepsze intencje, zarówno dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, jak i Ministerstwa. Niemniej, w związku z realnym zagrożeniem wykluczenia z dostępu do edukacji części uczniów i uczennic, apelujemy do Ministra o wydanie stanowiska, w którym potwierdzone zostaną interpretacje części dyrektorów i kuratoriów o braku podstawy prawnej do prowadzenia zdalnie obligatoryjnych zajęć dydaktycznych w okresie do 25 marca 2020. Takie stanowisko, po interwencji Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów”, wydało już m.in. Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty (komunikat z dnia 18.03.2020 roku). Wątpliwości dotyczące interpretacji rozporządzenia i dalszych komunikatów Ministerstwa w zakresie nauczania zdalnego wyrażają jednak przedstawiciele wielu gmin. Mając na uwadze dobro uczniów, rodziców, nauczycieli oraz systemu oświaty, konieczne jest zatem jak najszybsze usystematyzowanie podejścia do tej kwestii. 

Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze pełne wsparcie dla wszelkich inicjatyw edukacyjnych i dalszego zdalnego prowadzenia zajęć. W tym trudnym czasie interakcje z nauczycielem i klasą mogą się okazać dla młodych ludzi istotne nie tylko w związku z ich oczywistymi walorami dydaktycznymi, ale także – a może przede wszystkim – ze względu na potrzebę zachowania poczucia ciągłości codziennego życia i zapewniania młodym ludziom odpowiedniego wsparcia emocjonalnego. 

  

Z wyrazami szacunku

(-)

Piotr Drzewiecki

Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Loading

Podobne wpisy