Polska Rada Organizacji Młodzieżowych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzania do debaty publicznej mowy nienawiści i wykluczenia.

Wszyscy ludzie w Polsce mają niezbywalne prawo do godności i szacunku, a stosowanie wykluczającej i dehumanizującej retoryki względem jakichkolwiek grup społecznych, w tym mniejszościowych, powinno być powszechnie uznawane za niedopuszczalne. Ze zdziwieniem i smutkiem obserwowaliśmy pojawiające się w ostatnich dniach wypowiedzi polityków, w tym nawet Prezydenta Rzeczypospolitej,
o osobach nieheteronormatywnych. Wiele z tych wypowiedzi nie powinno mieć miejsca w debacie publicznej w kraju, w którym ustawa zasadnicza zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym.

W tym miejscu czujemy się także w obowiązku przypomnieć, że mierzymy się w Polsce z gwałtownym pogorszeniem zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Pod względem liczby dzieci, które dokonały próby samobójczej zakończonej zgonem, Polska zajmuje niechlubne drugie miejsce w Unii Europejskiej. (1) Jednocześnie dzieci i młodzież wciąż nie mają odpowiedniego dostępu do opieki psychiatrycznej, a w szkołach brakuje psychologów i pedagogów. (2)

Wiele badań, ale także historii osób nieheteronormatywnych, potwierdza, że osoby LGBT+ zmagają się z zaburzeniami zdrowia psychicznego częściej, a ich objawy są poważniejsze. Wyniki dotyczące występowania myśli samobójczych wśród młodzieży szkolnej LGBT+ są alarmujące – samobójstwo rozważało ponad dwie trzecie (69,4%) respondentów/ek. (3)

Na politykach i osobach publicznych ciąży szczególna odpowiedzialność za słowa. Nieodpowiedzialnymi wypowiedziami legitymizują oni zarówno samą przemoc słowną, jak i dyskryminację ze względu na tożsamość płciową czy orientację seksualną, co może potęgować występowanie ataków na tle homofobicznym i transfobicznym.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS w lipcu 2019 r., akceptacja społeczna dla osób nieheteronormatywnych zmalała w stosunku do roku 2017, pomimo że wcześniej sukcesywnie rosła. Ma to niewątpliwy związek z opresją słowną, która spotyka w ostatnim czasie osoby LGBT w debacie publicznej, co podkreślono też w raporcie przedstawiającym ww. badanie.” – Rzecznik Praw Obywatelskich (4)

W związku z powyższym pragniemy dołączyć do apelu Związku Powstańców Warszawskich i Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Apelujemy do wszystkich uczestników i uczestniczek debaty publicznej o powstrzymanie się od stosowania języka stanowiącego mowę nienawiści względem jakichkolwiek grup społecznych. Apelujemy także o szerszą refleksję nad promowanymi standardami debaty publicznej czy prowadzenia kampanii politycznych. Młodzi ludzie w Polsce zasługują na uczestnictwo w procesach demokratycznych prowadzonych w sposób merytoryczny, na debatę o przyszłości, o rozwiązaniach. Na debatę o łączeniu i o współpracy, a nie o różnicach. Wierzymy, że taka debata publiczna wciąż jest możliwa.

 

Oświadczenie przyjęte Uchwałą Zarządu Nr. 34/3-6-20/19-21 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska „Oświadczenie ws. mowy nienawiści i wykluczenia wobec osób LGBT+”

[dt_divider style=”thin” /]

Źródła:

  1. Apel FDDS w sprawie poprawy sytuacji polskiej psychiatrii dziecięcej do Ministra Zdrowia, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2018
  2. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży: Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 2017
  3. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015-2016, Kampania Przeciw Homofobii, 2017
  4. Sytuacja prawna osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w Polsce: Międzynarodowy standard ochrony praw człowieka osób LGBT i stan jego przestrzegania z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2019

Loading

Podobne wpisy