[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.

 

 

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ RADY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH WSPRAWIE PROGRAMU MŁODZIEŻOWEGO DELEGATA RP DO ONZ

 

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych pragnie wyrazić swoje ubolewanie wobec decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zakończeniu współpracy przy programie „Młodzieżowy Delegat Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Nasza Rada przez ostatnie lata dokładała wszelkich starań, by wzmocnić pozycję polskiej młodzieży na arenie międzynarodowej. Organizowany pod auspicjami PROM od 2014 roku program „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ” pozwalał przedstawicielom i przedstawicielkom młodzieży uczestniczyć w obradach III Komitetu Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, poznawać zagranicznych decydentów oraz promować wiedzę o działalności i sukcesach naszego kraju w ramach Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa. Program ten pod naszym kierownictwem spełniał też wszelkie zalecenia Europejskiego Forum Młodzieży , zawarte w katalogu „dobrych praktyk” dotyczących koordynacji programów delegackich w Europie (przekazane Ministerstwu).

Ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rada otrzymywała same pozytywne komunikaty, w żaden sposób nie zapowiadające nagłej zmiany podejścia resortu, która nastąpiła w grudniu 2019 roku. Ze zmianą tą trudno nam się pogodzić tym bardziej, że program Młodzieżowego Delegata figuruje jako jedna z głównych inicjatyw w programie współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi w latach 2018-2020 (Zarządzeniem nr 42 Ministra Spraw Zagranicznych z 29 listopada 2017 r. ).

Zgodnie z tym programem organizacje miały wspierać resort w prowadzeniu inicjatyw, a ze względu na nasze doświadczenie w pracy z młodzieżą i reprezentowanie wielu młodzieżowych stowarzyszeń i fundacji, program Młodzieżowego Delegata wydawał się się naturalnym polem do kooperacji między naszą federacją a Ministerstwem. Zgodnie z przedmiotem ww. zarządzenia, zaangażowanie organizacji społecznych w koordynację programu przewidywane było również na rok 2020, toteż odejście od tej formuły pod koniec roku ubiegłego jest dla nas niezrozumiałe. Niestety, w naszej ocenie takie działanie Ministerstwa podważa artykułowane w zarządzeniu zasady: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa i jawności we współpracy z podmiotami realizującymi powierzone przez resort zadania.

Czujemy się zmuszeni dodać także , że działania MSZ oceniamy jako wysoce nieprofesjonalne oraz godzące w obopólne wysiłki mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, Ministerstwo początkowo tłumaczyło brak woli kontynuowania programu ograniczeniami finansowymi, a gdy PROM zaoferował, że pokryje całość kosztów ze środków własnych – oferta ta została odrzucona.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych wyraża również głębokie zaniepokojenie przyszłością programu, zwłaszcza w kontekście jego tegorocznej edycji, związanej z jubileuszową, 75. Sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak na razie polska młodzież nie wie czy, kiedy i pod czyją koordynacją edycja ta zostanie zorganizowana, co faktycznie ogranicza jej reprezentację na arenie międzynarodowej. W jej właśnie imieniu zwracamy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o oficjalne ogłoszenie kontynuacji programu w edycji 2020-2021 (lub jej braku). Jednocześnie zapewniamy o naszej nieprzerwanej chęci i gotowości do pomocy przy realizacji programu, który pomagaliśmy rozwijać przez większość czasu jego istnienia w Polsce.

Całość prowadzonych rozmów oraz korespondencji wskazujemy w Załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Piotr Drzewiecki
Przewodniczący Zarządu
Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]UNYD Stanowisko

UNYD Fakty[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Loading

Podobne wpisy