Warszawa, 07. Kwietnia 2020

Szanowny Pan
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Szanowny Panie Ministrze,

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych od początku zagrożenia epidemicznego z uwagą śledzi sytuację edukacyjną uczniów i uczennic. Zwracaliśmy się już do Pana Ministra z interwencją w zakresie nauczania zdalnego; od tego czasu minęły blisko dwa tygodnie. Uczniowie i uczennice biorą udział w zdalnym nauczaniu. Nie jest ono idealne – w tej kwestii słusznie interweniował już między innymi Rzecznik Praw Dziecka. Ale rozumiemy, że z dnia na dzień się takie nie stanie. Sytuacja w kraju jest szczególna i takie też muszą być podejmowane przez rząd decyzje; tego wszyscy jesteśmy świadomi.

Jednak niezwykle martwiącym dla nas jest fakt, że w obliczu tak trudnej sytuacji uczniowie i uczennice efektywnie pozbawiani są prawa do informacji o własnej edukacji. Edukacji, od której zależy przecież ich przyszłość – dostęp do wybranej szkoły ponadpodstawowej i studiów. Ministerstwo cały czas podtrzymuje, że egzamin ósmoklasisty (zaplanowany na 21-23 kwietnia) i matury (od 4 maja) odbędą się planowo. Kiedy jednak jednocześnie Premier informuje opinię publiczną w Sejmie, że szczytowy moment epidemii nadejdzie w maju lub czerwcu, to trudno nie uznać tych informacji za sprzeczne. Jak bowiem miałoby wyglądać przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w czasie epidemii? Czy ma się odbyć z narażeniem zdrowia (potencjalnie życia) tysięcy uczniów, uczennic i nauczycieli(-ek)? A jeśli odpowiedź brzmi: nie, to dlaczego Ministerstwo nadal utrzymuje uczniów i uczennice w niepewności co do tego czy i w jakim terminie odbędą się tak istotne dla nich egzaminy?

Maturzyści już „wzięli sprawy w swoje ręce” i wysłali do Pana Ministra petycję. Zebrali blisko 43 tysiące podpisów! To, w naszej ocenie, niezależnie od oceny jej treści merytorycznej, wyjątkowy przykład proaktywnego, oddolnego zachowania obywatelskiego, który powinien być, co do zasady, chwalony, a nie ganiony. Albo przynajmniej odebrany z należnym mu szacunkiem – to przecież głos dziesiątek tysięcy obywateli. Niestety, petycja ta została zbyta słowami „nie będzie to zależało od widzimisię (…) grupki maturzystów”.

Czujemy się zatem w obowiązku ponownie występować do Ministra w imieniu młodych ludzi w systemie edukacji. Prośby o podjęcie takiej interwencji napływają do nas jako organizacji rzeczniczej codziennie. Reprezentujemy bezpośrednio ponad 250 tys. młodych ludzi, a pośrednio – poprzez stałe konsultacje i obecność w środowiskach m.in. młodzieżowych rad – jeszcze więcej. W samym tylko harcerstwie (ZHP i ZHR) jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy osób, które powinny w tym roku przystąpić do egzaminów ósmoklasisty i matur. Dodać do tego 43 tysiące osób, które podpisały się pod petycją – i znaleźliśmy się w sytuacji, w której co najmniej 60 tys. młodych ludzi pyta Pana Ministra: co z naszymi egzaminami?

Wzywamy Pana Ministra do udzielenia jednoznacznych informacji na temat tego, jakie scenariusze w zakresie egzaminu ósmoklasisty i matur są obecnie rozpatrywane w Ministerstwie i jak najszybsze wskazanie, czy egzaminy te w ogóle się w tym roku odbędą i w jakich terminach.

Prosimy także o informację, czy Ministerstwo Edukacji przygotowało, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, scenariusz(-e) alternatywnych form rekrutacji do na studia w roku akademickim 2020/21.

Zgodnie ze wskazaniami Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów jest wysoce nieprawdopodobne, że egzaminy faktycznie odbędą się w planowych terminach i podtrzymywanie takiej wersji jest krzywdzące względem uczniów i uczennic. Mają oni bowiem niezbywalne prawo do rzetelnej informacji na temat funkcjonowania systemu, w którym uczestniczą, i od którego może zależeć całe ich dorosłe życie.

 

Z wyrazami szacunku

(-) Aleksandra Sawa
Członkini Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
przedstawicielka PROM Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

 

 

DW:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki Młodzieży
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rzecznik Praw Dziecka

 

Stanowisko ws. egzaminów 7.04.2020

Loading

Podobne wpisy