Wczoraj wiceprzewodniczący zarządu PROM Michał Jakubek i Maciej Zawistowski uczestniczyli w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której m. in. rozpatrywano projekt nowelizacji ustaw polepszający sytuację młodzieżowych rad miast i gmin, a także umocowujący prawnie młodzieżowe rady powiatów i młodzieżowe sejmiki województw. Nasi przedstawiciele wyrazili pozytywne stanowisko wobec projektu nowelizacji, zgłaszając jednak uwagi. Wskazali na potrzebę dodania zapisu o młodzieżowych radach jednostek pomocniczych gmin, a więc dzielnic, osiedli i sołectw, ponadto podkreślili istotną rolę organizacji pozarządowych we wspieraniu młodzieżowych rad i postulowali nadanie radom gmin prawa do przekazania za zgodą młodzieżowych rad administracji biurowo-administracyjnej NGO-sowi. Obecnie projekt nowelizacji czeka na zatwierdzenie przez Senat, a następnie trafi do ponownego rozpatrzenia z poprawkami przez Sejm.

Loading

Podobne wpisy