[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zjazd Członków odbędzie się 22 sierpnia 2020r. w formie stacjonarnej w Warszawie z fizycznym udziałem przedstawicieli Członków. Jednakże, w wypadku przeciwwskazań związanych z obecną sytuacją w kraju dotyczącą pandemii COVID- 19 odbędzie się za pomocą środków komunikacji na odległość. O ewentualnej zmianie formy spotkania poinformujemy w najbliższych tygodniach.

Warto przypomnieć, że Zjazd Członków to najwyższy organ Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Projekt porządku obrad zawiera:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu PROM.
2. Powitanie uczestników Zjazdu.
3. Wystąpienia.
4. Wybór Przewodniczącego obrad i prezydium obrad, w tym sekretarza.
5. Przedstawienie projektu regulaminu obrad Zjazdu, głosowanie nad przyjęciem regulaminu
obrad.
6. Przedstawienie projektu porządku obrad Zjazdu, głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
7. Przyjęcie nowych członków PROM.
8. Wybór Komisji Skrutacyjno- wyborczej.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.
11. Przedstawienie przez Przewodniczącego, obecnej sytuacji PROM.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Zarządu za 2019 r.
13. Przedstawienie propozycji wysokości składki członkowskiej na 2021 r.
14. Dyskusja nad propozycją wysokości składki.
15. Przedstawienie kandydatów w celu uzupełnienia składu Zarządu.
16. Przejście do głosowania w Izbach w kwestii:

  • przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działań Rady,
  • ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2021 r.,
  • wybór Członków Zarządu w ramach uzupełnienia składu Zarządu.

17. Powrót do połączonych obrad obydwu Izb.
18. Ogłoszenie wyników głosowań w Izbach.
19. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działań
Rady.
20. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia wysokości rocznej składki członkowskiej.
21. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Członków Zarządu uzupełniających skład Zarządu w
kadencji 2019-2021.
22. Dyskusja nad zmianami w Statucie PROM.
23. Podsumowanie obrad przez Przewodniczącego.
24. Zamknięcie obrad Zjazdu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Loading

Podobne wpisy